Om oss

Vi er 115 mennesker som hver dag jobber for at pasienter i Norge skal få det bedre når de sliter med ulike sykdommer og tilstander.

MSD (Norge) AS ble etablert i 1973, og har siden 1975 holdt til i Drammen. I 2012 flyttet vi til nye, moderne lokaler på Papirbredden i sentrum av byen.

MSD tilhører det internasjonale farmasøytiske selskapet Merck & Co., Inc, Kenilworth, NJ, USA. Vi er et forskningsbasert firma som utvikler, produserer og markedsfører medisiner til behandling av en lang rekke sykdommer og tilstander innenfor områder som kreft, hepatitt c, diabetes, revmatisme, mage- og tarm, alvorlige infeksjoner og hjerte- og karsykdom. I tillegg er vi store på kvinnehelseområdet, med prevensjonsmidler, infertilitetsbehandling og hjelp mot benskjørhet.

MSD er en viktig bidragsyter innen klinisk legemiddelutprøving i Norge. En stor andel av alle pasienter som deltar i kliniske studier i Norge, deltar i en MSD-studie. Gjennom våre forskningsprogrammer bidrar vi til å fremskaffe nødvendig kunnskap om legemidlers effekt og sikkerhet, leger får klinisk erfaring med ny behandling, og pasienter får tidlig tilgang til nye legemidler.